STANDARD RO1 pakken for enkle perifere operasjoner per år: ​

  • Maks 0-2,5kg

  • Sikkerhetsavstand over 150/50m

  • Tillegg for simulator utsjekk

  • Tillegg for practical utsjekk

  • Ikke inkludert obligatorisk veiledningsprogram

 

"RO 1 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM opp til 2,5 kg og

b) har maksimal hastighet 60 knop, som skal operere utelukkende innenfor VLOS i dagslysperioden og innenfor fastsatte sikkerhetsavstander, jf. § 51."

 

Forutsetter at kunden innehar gyldige forsikringer.

 

Ref: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

 

Alle priser oppgitt eks. mva. 

MVA tilkommer

STANDARD RO1

kr 3 000,00Pris
Ekstra pilot 0

    © 2020 Drone AS, org.921270402