ADVANCE RO2 pakken for tyngre perifere operasjoner per år:

  • Maks 0-25kg

  • Sikkerhetsavstand over 150/50m

  • Tillegg for practical utsjekk

  • inkl obligatorisk veiledningsprogram (se egne datoer)

  • inkl dokumentasjon (Manualer, sjekklister, program, prosedyrer, risikoanalyse)

  • Du sparer søknad/behandlings gebyr (5.300,- eks mva)

  • Du sparer årsgebyr (4.240,- eks mva)

 

"RO 2 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM opp til 25 kg og

b) har maksimal hastighet 80 knopsom skal operere VLOS eller EVLOS og innenfor fastsatte sikkerhetsavstander, jf. § 51, eller BLOS i samsvar med § 56 – § 59."

 

Forutsetter at kunden innehar gyldige forsikringer.

 

Ref: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

 

Alle priser oppgitt eks. mva. 

MVA tilkommer

ADVANCE RO2

kr 7 500,00Pris
Ekstra pilot

    © 2020 Drone AS, org.921270402