top of page

Den enkleste og beste pakken for å starte og drive dronefirma i Norge

VÅRT produkt, din enkle løsning

Droneservice_opplaering_3-2048x1364.jpg
PRO SPESIFIKK (SORA)
  • Maks 0-150kg

  • Sikkerhetsavstand under 50m

  • Individuell avtale og krav for EVLOS, BLOS, FPV, Mørkeflyging

  • Sentrumsnære områder

  • Inkl obligatorisk veiledningsprogram

Tjenester

VÅR

kunnskap, dine fordeler

DRONEKURSING

Mange piloter ønsker spesialtilpasset veiledning som passer eget behov. Da kan det være kritisk å få på plass de detaljene som trengs. Gi beskjed hvilke behov du trenger, så kan vi finne aktuell tilnærming.

DOKUMENTASJON

Vi bistår deg med nødvendig dokumentasjon til planer, søknader, manualer og andre pålagte krav.

RÅDGIVNING INNEN RPAS

Forståelse og innsikt skapes sjelden alene. Vi har gjennom flere års erfaringer og utfordringer funnet svar på utallige problemstillinger for piloter. Vi har folkene som kan gi deg råd.

DRONEOPERASJONER

Dersom ditt droneselskap ønsker veiledning og annen bistand ifm. Planlegging og utførelse av dine droneoperasjoner, så har vi kontakter og personell som gir deg bedre forutsetninger for å lykkes. Vi finner avtale etter behov.

DRONEUTVIKLING
Er du under etablering av eget droneselskap, kontakt oss for veiledning fra A til Å.
RISIKOANALYSE 

Det meste av faget dreier seg og sikkerhet. Derfor så legger vi vekt på at det er tilgang på verktøy som reduserer risiko. Har du behov for bistand ifm. sikkerhet av dine droneoperasjoner? Kontakt oss for rådgivning.

OM+

Enkel pakke inkludert de beste løsningene for alle som skal starte opp eller drive dronefirma i hele Norge. Effektiv løsning som reduserer kostnadene. Løsningen gir tilbake den dyrebare tiden for alle i firmaet. Løsningen sørger for at alle dokumenter, søknader, kurs, utsjekker etc. er oppdaterte og godkjent.

Deling av kunnskap med operative og teoretiske erfaringer i fra drone-avdelingene: Luftfartstilsynet, Forsvaret samt annen sivil luftfart, som instruktører, piloter, flymekanikere og teknikere. Fordelene som sikrer deg detaljkunnskap og en helhetlig forståelse av drone bransjen.

Vi tilbyr totalt mer enn 40 års erfaring, dvs. de mest erfarne og best kvalifiserte instruktørene innen drone fagfeltet. Vi har instruert mer enn 400 selskaper, 950 piloter og 10 000 timer. Vi har kurset, instruert, lagd prosedyrer og manualer for Bla. NATO, NRK, VG, Politidirektoratet ++++.

 

Ubemannet luftfart er i en enorm utvikling og daglig dukker det opp nye bruksområder og nye arbeidsplasser. Løsning for å bedre sikkerheten i luftfarten og en positiv utvikling.  Løsningen gir deg og din bedrift fordeler i kommersiell dronevirksomhet. Spisskompetanse innenfor faget, reduserte kostnader og tidsbruk på administrasjon og de beste forutsetninger for at du kan drive operativt på en trygg og enkel måte.

Nivåheving av kompetanse, reduserer risiko og kostnader.

om oss

VI ER LANDSDEKKENDE SELSKAP

kontakt oss

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Email: post@norwegiandrones.no                                                                                                                    Tel:  469 23 202 / 982 39 335

bottom of page