top of page

PRO RO3 pakken for tyngre og befolkede operasjoner per år:

 • Maks 0-150kg

 • Individuell avtale og krav for EVLOS, BLOS, FPV

 • Mørkeflyging 

 • Sentrumsnære områder

 • Sikkerhetsavstand under 50m

 • inkl obligatorisk veiledningsprogram

 • inkl årlig maintenance RO3

 • inkl dokumentasjon (Manualer, sjekklister, program, prosedyrer, risikoanalyse)

 • Tillegg for practical utsjekk

 • Du sparer søknads/behandlings-gebyr (11.000,- til 13.000,- eks mva)

 • Du sparer årsgebyr (10.700,- eks mva)

 • Eksamen/ praktisk utsjekk 3-4 timer pr. pilot 3000,-

 • Ansvarsforsikring 1000,- pr. pilot

 

 

RO 3 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM på 25 kg eller mer, eller

b) har maksimal hastighet over 80 knop eller

c) drives av turbinmotor, eller

d) skal operere BLOS høyere enn 120 meter, eller

e) skal operere i kontrollert luftrom høyere enn 120 meter, eller

f) skal operere over eller i nærhet av folkeansamlinger i andre tilfeller enn det som følger av § 51 tredje ledd.

 

 

 

Forutsetter at kunden innehar gyldige forsikringer.

 

Ref: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

 

Alle priser oppgitt eks. mva. 

MVA tilkommer

"priser vil varier ved tilpassede operasjonsløsninger" 

PRO RO3

kr 12 500,00Pris
  bottom of page